Al jong werd Koen Wilgehof-Sodaar (Amsterdam, 1963) gegrepen door de wereld van de kunst. Hij leidde zichzelf op door bezoeken te brengen aan musea, galeries, het concertgebouw of een theater. Soms gewoon onder schooltijd. Het vormde zijn blik op de wereld en stuwde de drang om met beeld verhalen te vertellen op. Het lef om buiten gebaande paden te treden komt duidelijk tot uitdrukking in zijn werk, dat in stijl en ontwikkeling geen lineaire lijn laat zien.

Het eindresultaat vloeit niet voort uit het gebruik van bepaalde materialen of de toepassing van een specifieke techniek. Het is eerder andersom: verhalen, emoties en ervaringen noodzaken tot verbeelding. Die zet op haar beurt aan tot de keuze voor de vorm die daarbij past. Dat resulteert in een veelzijdig oeuvre, dat onder andere schilderijen en objecten omvat.

Koen is steeds op zoek naar crossovers tussen verschillende kunstvormen en werkt daarbij nauw samen met zijn vrouw Dees. Samen maken zij performances en audiovisuele en ruimtelijke installaties. Door middel van kunst willen zij aanzetten tot meer betrokkenheid in een snel veranderende wereld. Hun projecten roepen actieve inzet van het publiek op, bij soms grote maatschappelijke thema’s.

Een centraal thema in Koens werk is de aanvaarding van je lot. Op verschillende manieren onderzoekt hij het spanningsveld tussen dromen, verlangens, idealen en de werkelijkheid. Niet om een oordeel te vellen, maar om ook het publiek even stil te laten staan bij onderwerpen die iedereen raken.

Koens werk is opgenomen in zowel bedrijfs- als particuliere collecties en wordt door een breed publiek met enthousiasme ontvangen.