Kunstroute

Jaarlijks organiseert BeeKk een kunstroute. Daarbij stellen een groot aantal kunstenaars hun atelier open en exposeren hun werk en dat van mede kunstenaars. In 2020 is deze kunstroute helaas komen te vervallen door de Corona pandemie.
Kunstroute BeeKk 2019